(1)
Kalinowski, E. Mokrzeccy Na Podlasiu W Drugiej połowie XVII I Na początku XVIII Wieku. Studium Historyczno-Genealogiczne. SPO 2023, 30, 47–70.