(1)
Michliński, R. Ważny Krok W Badaniach dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie: Refleksje wokół książki Zbigniewa Opackiego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie 1919–1939, Gdańsk 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Ss. 713. SPO 2023, 30, 233–245.