(1)
Kozłowski, M. Henryk Samsonowicz (1930–2021). SPO 2022, 29, 281-287.