(1)
Danieluk, J. V Międzynarodowy Kongres „Stan Badań Nad Wielokulturowym Dziedzictwem Dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok– Supraśl, 29 września – 1 Października 2021 R. SPO 2022, 29, 261-267.