(1)
Szklarzewski, N. Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat Na Nogi, tłum. K. Chojnacka I P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, S. 720. SPO 2022, 29, 241-252.