(1)
Michliński, R. Nowy Adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda I Zofii Gansińców, Redakcja Naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, S. 312. SPO 2022, 29, 235-239.