(1)
Białokur, M. „Trzy nierówne połówki” Odrodzonej Polski, Czyli Pierwsze miesiące niepodległości W świetle współczesnych podręczników Do Nauczania Historii W szkołach Ponadpodstawowych I Ponadgimnazjalnych. SPO 2022, 29, 119-149.