(1)
Karp, S. Karpiowie Z Karpowicz Na Podlasiu W Ostatniej ćwierci XVIII W. Zmierzch Trzystuletniej Historii. SPO 2022, 29, 67-84.