[1]
Dmitruk, S. 2023. Leśniczowie powiatów zachodnich guberni grodzieńskiej w latach 1869–1915. Studia Podlaskie. 30, (mar. 2023), 121–137. DOI:https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.06.