[1]
Kalinowski, E. 2023. Mokrzeccy na Podlasiu w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku. Studium historyczno-genealogiczne. Studia Podlaskie. 30, (mar. 2023), 47–70. DOI:https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.03.