[1]
Paharely, A. 2022. Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się „wspólnoty moralnej” w świetle prasy białoruskiej chrześcijańskiej demokracji okresu międzywojennego. Studia Podlaskie. 29, (maj 2022), 209–222. DOI:https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.12.