[1]
Szklarzewski, N. 2022. Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat na nogi, tłum. K. Chojnacka i P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 720. Studia Podlaskie. 29, (maj 2022), 241–252. DOI:https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.15.