[1]
Michliński, R. 2022. Nowy adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, redakcja naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, s. 312. Studia Podlaskie. 29, (maj 2022), 235–239. DOI:https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.14.