[1]
Białokur, M. 2022. „Trzy nierówne połówki” odrodzonej Polski, czyli pierwsze miesiące niepodległości w świetle współczesnych podręczników do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Studia Podlaskie. 29, (maj 2022), 119–149. DOI:https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.07.