Babiński, Jarosław. „Pojęcie Nowej Ewangelizacji W ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Studia Pelplińskie 54 (grudzień 30, 2020): 29–46. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://apcz.umk.pl/SPLP/article/view/34514.