Kuna, Damian. „Wpływ Sportu Na życie Moralne człowieka - korzyści, Wynaturzenia I próby Ich przezwyciężenia W świetle Nauki św. Tomasza Z Akwinu”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień 20, 2019): 275–290. Udostępniono styczeń 18, 2022. https://apcz.umk.pl/SPLP/article/view/SPLP.2019.016.