Gogacz, Krzysztof. „Instytucjonalny Wymiar Kurateli sądowej W kształtowaniu Poczucia bezpieczeństwa społecznego”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień 20, 2019): 199–210. Udostępniono styczeń 22, 2022. https://apcz.umk.pl/SPLP/article/view/SPLP.2019.011.