Gliniecki, Wojciech. „Miejsce «osoby» W Decyzji Medycznej. Analiza Zagadnienia W świetle Personalizmu Jacques’a Maritaina”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień 20, 2019): 163–180. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://apcz.umk.pl/SPLP/article/view/SPLP.2019.009.