1.
MUDRAK, Łukasz. RYWALIZACJA I PYTANIE O ROZEZNAWANIE DUCHÓW: PNEUMATOLOGICZNY PRZYCZYNEK DO ZAKREŚLENIA EKUMENICZNYCH HORYZONTÓW. Studia Pelplińskie [online]. 14 styczeń 2022, T. 55, s. 189–204. [udostępniono 13.7.2024]. DOI 10.12775/SPLP.2021.011.