1.
PAUCH, Seweryn. Ślady dołkowe na obszarze Polski - katalog. Studia Pelplińskie [online]. 30 grudzień 2020, T. 54, s. 233–259. [udostępniono 29.3.2023]. DOI 10.12775/SPLP.2020.011.