1.
BABIŃSKI, Jarosław. Pojęcie nowej ewangelizacji w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Studia Pelplińskie [online]. 30 grudzień 2020, T. 54, s. 29–46. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2020.002.