1.
WOJCIESZAK, Maciej. Społeczność Kościoła Afryki rzymskiej w relacji św. Augustyna. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 557–581. [udostępniono 17.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.034.