1.
WĘSIERSKI, Krzysztof. Rozwój teologicznej prawdy o Wniebowzięciu NMP na podstawie liturgii. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 533–542. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.032.