1.
SIMIŃSKI, Łukasz. Katecheza odpowiedzią na niebezpieczeństwa zagrażające grupom religijnym. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 433–446. [udostępniono 27.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.026.