1.
RACHWALIK, Walter. Polonica w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 411–418. [udostępniono 27.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.024.