1.
OSSOWSKI, Zdzisław. Witraże w sankturaium świętego Rocha w Osieku. Problem percepcji i komunikacji społecznej. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 371–388. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.022.