1.
OSNOWSKI, Janusz. Problem sumienia w ujęciu ks. Józefa Tischnera. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 357–370. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.021.