1.
MARCZAK, Michał. Dekalog drogą do wolności narodu - IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 305–320. [udostępniono 17.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.018.