1.
KUNA, Damian. Wpływ sportu na życie moralne człowieka - korzyści, wynaturzenia i próby ich przezwyciężenia w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 275–290. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.016.