1.
JAKIMIEC, Daniel. Istota i prerogatywy sądowego postepowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 211–230. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.012.