1.
GOGACZ, Krzysztof. Instytucjonalny wymiar kurateli sądowej w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społecznego. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 199–210. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.011.