1.
GLINIECKI, Wojciech. Miejsce "osoby" w decyzji medycznej. Analiza zagadnienia w świetle personalizmu Jacques’a Maritaina. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 163–180. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.009.