1.
DUTKIEWICZ, Łukasz. Niektóre aspekty duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o bezrobotnych w Polsce. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 151–162. [udostępniono 28.5.2023]. DOI 10.12775/SPLP.2019.008.