1.
DŁUTOWSKI, Michał. Idea miłosierdzia Bożego w życiu duchowym. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 121–132. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.006.