1.
DALECKI, Krzysztof. Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi jako największe dzieło społeczne ks. Prałata Antoniego Szumana. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 107–121. [udostępniono 30.11.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.005.