1.
CEJROWSKI, Paweł & MĘDRZYCKI, Radosław. Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane - regulacje na tle autonomicznej ochrony danych osobowych w Kościele katolickim. Studia Pelplińskie [online]. 20 grudzień 2019, T. 53, s. 75–92. [udostępniono 7.12.2022]. DOI 10.12775/SPLP.2019.003.