Małek, K. „TEOLOGIA ZWIERZĄT JAKO NOWA (SUB)DYSCYPLINA”. Studia Pelplińskie, t. 56, grudzień 2022, doi:10.12775/SPLP.2022.016.