Oleksowicz, M. „MŁODZIEŻ A DUCHOWOŚĆ?”. Studia Pelplińskie, t. 56, grudzień 2022, doi:10.12775/SPLP.2022.019.