Mudrak, Łukasz. „RYWALIZACJA I PYTANIE O ROZEZNAWANIE DUCHÓW: PNEUMATOLOGICZNY PRZYCZYNEK DO ZAKREŚLENIA EKUMENICZNYCH HORYZONTÓW”. Studia Pelplińskie, t. 55, styczeń 2022, s. 189-04, doi:10.12775/SPLP.2021.011.