Pauch, S. „Ślady dołkowe Na Obszarze Polski - Katalog”. Studia Pelplińskie, t. 54, grudzień 2020, s. 233-59, doi:10.12775/SPLP.2020.011.