Babiński, J. „Pojęcie Nowej Ewangelizacji W ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Studia Pelplińskie, t. 54, grudzień 2020, s. 29-46, doi:10.12775/SPLP.2020.002.