Wojcieszak, M. „Społeczność Kościoła Afryki Rzymskiej W Relacji św. Augustyna”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 557-81, doi:10.12775/SPLP.2019.034.