Simiński, Łukasz. „Katecheza Odpowiedzią Na niebezpieczeństwa zagrażające Grupom Religijnym”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 433-46, doi:10.12775/SPLP.2019.026.