Rachwalik, W. „Polonica W Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 411-8, doi:10.12775/SPLP.2019.024.