Ossowski, Z. „Witraże W Sankturaium świętego Rocha W Osieku. Problem Percepcji I Komunikacji społecznej”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 371-88, doi:10.12775/SPLP.2019.022.