Osnowski, J. „Problem Sumienia W ujęciu Ks. Józefa Tischnera”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 357-70, doi:10.12775/SPLP.2019.021.