Mielewska, M. „Okoliczności Powstania I Pierwsze Lata działalności Kuracji W Przechowie (1931-1939)”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 337-56, doi:10.12775/SPLP.2019.020.