Marczak, M. „Dekalog Drogą Do wolności Narodu - IV Pielgrzymka Jana Pawła II Do Ojczyzny”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 305-20, doi:10.12775/SPLP.2019.018.