Kuna, D. „Wpływ Sportu Na życie Moralne człowieka - korzyści, Wynaturzenia I próby Ich przezwyciężenia W świetle Nauki św. Tomasza Z Akwinu”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 275-90, doi:10.12775/SPLP.2019.016.