Janowska, M. „Teologiczno-Wychowawcze przesłanie epitafiów Cmentarnych Na przykładzie Wybranych Cmentarzy W Toruniu”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 231-48, doi:10.12775/SPLP.2019.013.